mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Zakończone

2019.01.ZP - Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mazowiecka 14, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie”

Nr sprawy: 2019.01.ZP

KODY CPV 33199000-1

Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14

Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 18.02.2019  roku

Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mazowiecka 14 (parter) w dniu 18.02.2019 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.02.2019 roku, pod numerem 509880-N-2019


Szczecin, dnia 04.02.2019 roku

Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie wstępne
Załącznik nr 3 – wykaz dostaw wykonanych
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5 – informacja RODO
Załącznik nr 6 – wzór umowy

11.02.2019 r.:
wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

18.02.2019 r.:
informacja z otwarcia

08.03.2019 r.:
wybór oferty najkorzystniejszej

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 08.03.2019, 13:58
Dokument oglądany razy: 634
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Magdalena Optacy
Publikacja dnia: 08.03.2019, 13:58
Termin: 04.03.2019, 11:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl