mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Zakończone

2019.02.ZP - Dostawa 40 szt. tabletów do celów szkoleniowych w projekcie pn.Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii

Zamawiający: Dostawa 40 szt. tabletów do celów szkoleniowych w projekcie pn. "Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii" realizowanym w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr sprawy: 2019.02.ZP

KOD CPV 30213200-7

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 27.02.2019 r.

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mazowiecka 14 (parter) w dniu 27.02.2019 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2019 roku, pod numerem 515803-N-2019

Szczecin, dnia 19.02.2019 r.

Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie wstępne
Załącznik nr 3 – oświadczenie grupa kapitałowa
Załącznik nr 4 – informacja RODO
Załącznik nr 5 – wzór umowy

25.02.2019 r.
wyjaśnienia nr 1 

27.02.2019 r.
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 28.03.2019, 09:43
Dokument oglądany razy: 572
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Magdalena Optacy
Publikacja dnia: 28.03.2019, 09:43
Termin: 27.02.2019, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl