mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Zakończone

2019.03.ZP - Remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi działki o numerze ewidencyjnym 35/9 obręb 3082 Szczecin, zlokalizowana w rejonie ulic Krasińskiego i Duńskiej w Szczecinie oraz monitoring stabilności zanieczyszczeń.

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mazowiecka 14, Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi działki o numerze ewidencyjnym 35/9 obręb 3082 Szczecin, zlokalizowana w rejonie ulic Krasińskiego i Duńskiej w Szczecinie oraz monitoring stabilności zanieczyszczeń.

Nr sprawy: 2019.03.ZP

KODY CPV 90722000-4 , 90722300-7, 45112360-6, 90512000-9

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 14.03.2019 r.

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mazowiecka 14 (parter) w dniu 14.03.2019 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2019 roku, pod numerem 519168-N-2019

Szczecin, dnia 27.02.2019 r.


Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie wstępne
Załącznik nr 3 – wykaz usług
Załącznik nr 4 – oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5 – informacja RODO
Załącznik nr 6 – wzór umowy
Załącznik nr 7 – decyzja o ustaleniu planu remediacji
Załącznik nr 8 – aktualna koncepcja zagospodarowania terenu
Załącznik nr 9 – projekt planu remediacji

08.03.2019 r.:
wyjaśnienienie nr 1

12.03.2019 r.:
wyjaśnienienie nr 2
zmiana ogłoszenia
SIWZ po zmianach
załącznik nr 1 - wzór oferty - po zmianach
załącznik nr 6 - wzór umowy - po zmianach

19.03.2019 r.:
informacja z otwarcia ofert

02.04.2019 r.:
wybór oferty

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 02.04.2019, 13:26
Dokument oglądany razy: 900
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Magdalena Optacy
Publikacja dnia: 02.04.2019, 13:26
Termin: 27.03.2019, 15:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl