mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Wersje archiwalne: Zaopatrzenie działu farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w siedmiu pakietach na okres 24 miesięcy

Wersja zmieniona dnia: 27.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: wybór oferty najkorzystniejszej

Wersja zmieniona dnia: 23.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: ...

Wersja zmieniona dnia: 18.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: 86u5

Wersja zmieniona dnia: 15.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: wyjasnienia, poprawienie omyłki pisarskiej

Wersja zmieniona dnia: 09.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjasnien, wprowadzenie zmian w umowie w zwiazku z wyjasnieniami

Wersja zmieniona dnia: 27.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnień

Wersja zmieniona dnia: 23.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjasnien

Wersja zmieniona dnia: 13.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnień

Wersja zmieniona dnia: 12.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: poprawiono omyłki pisarskie, dodano pliki rozpakowane

Wersja zmieniona dnia: 11.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie

Wersja zmieniona dnia: 10.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: literówka w tytulebip.gov.pl