mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

2016 08 - Zakup bezgotówkowy paliw płynnych w okresie trzech lat.

Ogłoszenie


Zamawiający, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 70-526 Szczecin ul. Mazowiecka 14, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia : Zakup bezgotówkowy paliw płynnych benzyny i oleju napędowego w trzech pakietach dla potrzeb floty Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie oraz Filii WSPR na terenie województwa zachodniopomorskiego w stacjach paliw, w okresie trzech lat.

KOD CPV 09130000

Miejsce składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 70-526 Szczecin ul. Mazowiecka 14.
Termin składania ofert do godziny 10:00 w dniu 25.07.2016 roku.
Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej WSPR Szczecin o godzinie 11:00 w dniu 25.07.2016 roku.

Ogłoszenie zostało przesłane w dniu 16.06.2016 roku do publikacji w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z numerem 2016-076534 oraz do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem 89411-2016.

Szczecin, dnia 16.06.2016 roku.

Załączniki : SIWZ.

Odpowiedzi na pytania 04.07.2016

Projekt umowy po modyfikacji

Informacja o wyborze oferty

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 26.07.2016, 12:53
Dokument oglądany razy: 444
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Łukasz Sochanowski
Publikacja dnia: 26.07.2016, 12:53
Termin: 25.07.2016, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl