mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

2016 09 - Budowa garaży, wykonanie termomodernizacji budynku, Dębno.

OGŁOSZENIE


Zamawiający : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, 70-526 Szczecin ul. Mazowiecka 14, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia „Budowa garaży dla samochodów osobowych oraz wykonanie termomodernizacji budynku administracyjno – socjalnego i garażowego Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piłsudskiego 6 w Dębnie, gmina Dębno, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 12 obręb 6 Dębno”.
KOD CPV 45 00 00 00-7
Termin składania ofert upływa w dniu 01.08.2016 roku o godzinie 10:00.
Miejsce składania ofert : Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 70-526 Szczecin ul. Mazowiecka 14.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2016 roku o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej WSPR Szczecin ul. Mazowiecka 14.

Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem 106871-2016 w dniu 28.06.2016 roku.

Szczecin, 28.06.2016 roku.

Załączniki : SIWZ, dokumentacja (zip ok. 22MB), rysunek zamiennie do projektu elektrycznego.

informacja o wyniku postępowania

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 02.08.2016, 14:40
Dokument oglądany razy: 513
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Dariusz Chojnicki
Publikacja dnia: 02.08.2016, 14:40
Termin: 01.08.2016, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl