mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

2016 10 - Dostawa gazów do celów medycznych.

OGŁOSZENIE

Zamawiający : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mazowiecka 14 ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia „Dostawa gazów do celów medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, w butlach własnych Zamawiającego przez okres trzech lat”.

KOD CPV 24.11.15.00-0.

Miejsce i termin składania ofert :
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 70-526 Szczecin ul. Mazowiecka 14.
Termin składania ofert upływa o godzinie 10:00 w dniu 17.11.2016 roku.

Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej WSPR Szczecin ul. Mazowiecka 14, w dniu 17.11.2016 roku o godzinie 11:00.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2016 roku pod numerem 327149-2016.

Szczecin, dnia 20.10.2016 roku.

Załączniki : SIWZ, zał.1 oświadczenie, zał. 2 oświadczenie, zał. 3 projekt umowy, zał. 4 wzór oferty.

Odpowiedzi na pytania 24.10.2016

Zmiana SIWZ

Odpowiedzi na pytania 10.11.2016

Informacja z otwarcia ofert

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 17.11.2016, 13:59
Dokument oglądany razy: 518
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Dariusz Chojnicki
Publikacja dnia: 17.11.2016, 13:59
Termin: 17.11.2016, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl