mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

2016 12 - Dostawa 50 szt. zestawów komputerowych dla WSPR.

OGŁOSZENIE


Zamawiający : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mazowiecka 14 ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia „Dostawa 50 szt. zestawów komputerowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie”.

KOD CPV 30213000-5, 30231300-0.

Miejsce i termin składania ofert :
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 70-526 Szczecin ul. Mazowiecka 14.
Termin składania ofert upływa o godzinie 10:00 w dniu 15.11.2016 roku.

Miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej WSPR Szczecin ul. Mazowiecka 14, w dniu 15.11.2016 roku o godzinie 11:00.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.11.2016 roku pod numerem 337811-2016.

Szczecin, dnia 07.11.2016 roku.

Załączniki : SIWZ, załącznik 1.

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 24.11.2016, 10:55
Dokument oglądany razy: 869
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Dariusz Chojnicki
Publikacja dnia: 24.11.2016, 10:55
Termin: 15.11.2016, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl