mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

2016 11 - Dostawa 10 ambulansów sanitarnych typu C dla WSPR.

OGŁOSZENIE

Zamawiający : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mazowiecka 14 ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia „Dostawa 10 szt. ambulansów sanitarnych typu C dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wraz z wyposażeniem medycznym w dwóch pakietach”.

KOD CPV 34114100, KOD CPV 33000000.

Miejsce i termin składania ofert :
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 70-526 Szczecin ul. Mazowiecka 14.
Termin składania ofert upływa o godzinie 10:00 w dniu 05.12.2016 roku.

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej WSPR Szczecin ul. Mazowiecka 14 , w dniu 05.12.2016 roku o godzinie 11:00.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2016 roku pod numerem 329326-2016.
Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.10.2016 roku pod numerem 378004-2016.


Szczecin, dnia 28.10.2016 roku.

Załączniki : SIWZ, formularz_ofertowy_pakiet1, formularz_ofertowy_pakiet2, formularz_jedz.

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 06.12.2016, 13:51
Dokument oglądany razy: 1103
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Łukasz Sochanowski
Publikacja dnia: 06.12.2016, 13:51
Termin: 05.12.2016, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl