mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

2016 13 - Dostawa 50 szt. Zestawów komputerowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

  OGŁOSZENIE


Zamawiający : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mazowiecka 14 ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia „ Dostawa 50 szt. Zestawów komputerowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ”


KOD CPV 30213000-5 , 30231300-0


Miejsce i termin składania ofert :
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 70-526 Szczecin ul. Mazowiecka 14
Termin składania ofert upływa o godzinie 10:00 w dniu 22.12.2016 roku

Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej WSPR Szczecin ul. Mazowiecka 14 , w dniu 22.12.2016 roku o godzinie 11:00

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2016 roku pod numerem 359795-2016.

Szczecin dnia 06.12.2016 roku

Załączniki: SIWZ, Formularz Oferty, Opis Oferowanego Rozwiązania, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 7

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 22.12.2016, 12:56
Dokument oglądany razy: 671
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Dariusz Chojnicki
Publikacja dnia: 22.12.2016, 12:56
Termin: 22.12.2016, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl