mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

2017 01 - Obsługa systemu teleinformatycznego, sieci radiotelefonicznej oraz systemu SWRM.

OGŁOSZENIE


Zamawiający : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mazowiecka 14 ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia „Obsługa systemu teleinformatycznego, sieci radiotelefonicznej oraz systemu SWRM Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez okres 3 lat”.
Znak sprawy 1/2017.
KOD CPV 72720000-3, 72000000-5
Miejsce i termin składania ofert :
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 70-526 Szczecin ul. Mazowiecka 14.
Termin składania ofert upływa o godzinie 10:00 w dniu 22.02.2017 roku.

Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej WSPR Szczecin ul. Mazowiecka 14, w dniu 22.02.2017 roku o godzinie 11:00.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2017 roku pod numerem 5781-2017.
Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.01.2017 roku pod numerem 2017-004138.


Szczecin, dnia 11.01.2017 roku.


Załączniki : SIWZ, pozostałe.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 27.03.2017, 12:55
Dokument oglądany razy: 951
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Dariusz Chojnicki
Publikacja dnia: 27.03.2017, 12:55
Termin: 22.02.2017, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl