mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

2017 04 - Dostawa sprzętu informatycznego dla WSPR.

OGŁOSZENIE

Zamawiający : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mazowiecka 14 ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia „Dostawa sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie”.

KOD CPV 30230000-0.

Miejsce i termin składania ofert :
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 70-526 Szczecin ul. Mazowiecka 14.
Termin składania ofert upływa o godzinie 10:00 w dniu 20.02.2017 roku.

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej WSPR Szczecin ul. Mazowiecka 14, w dniu 20.02.2017 roku o godzinie 11:00.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2017 roku pod numerem 23404 - 2017.

Szczecin, dnia 10.02.2017 roku.

Załączniki: SIWZ, pozostałe załączniki.

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej

Informacja o udzieleniu zamówienia

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 27.03.2017, 13:58
Dokument oglądany razy: 683
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Dariusz Chojnicki
Publikacja dnia: 27.03.2017, 13:58
Termin: 20.02.2017, 11:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl