mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

2017 05 - Dostawa odzieży ochronnej

  OGŁOSZENIE


Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mazowiecka 14, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: "Dostawa odzieży ochronnej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie"


Nr sprawy: 5/2017


KOD CPV 33199000-1, 35113400-3


Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14
Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 19.04.2017 roku

Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mazowiecka 14 ( parter ) w dniu 19.04.2017 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 05.04.2017 roku, pod numerem 58987 - 2017.


Szczecin, dnia 05.04.2017 roku

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 Projekt oferty

Załącznik 2 Oświadczenie

Załącznik 3 Wykaz dostaw

Załącznik 4 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 5 Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 20.04.2017, 11:15
Dokument oglądany razy: 571
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Dariusz Chojnicki
Publikacja dnia: 20.04.2017, 11:15
Termin: 19.04.2017, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl