mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

2017 09 - Dostawa 15 sztuk urządzeń mobilnych typu tablet o podwyższonej klasie odporności wraz z samochodowymi stacjami dokującymi.

  OGŁOSZENIE


Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mazowiecka 14, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: "Dostawa 15 sztuk urządzeń mobilnych typu tablet o podwyższonej klasie odporności wraz z samochodowymi stacjami dokującymi"


Nr sprawy: 9/2017


KOD CPV 30213200-7


Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14
Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 04.09.2017 roku

Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mazowiecka 14 (parter) w dniu 04.09.2017 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 25.08.2017 roku, pod numerem 577383-N-2017 .


Szczecin, dnia 25.08.2017 roku

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - prawidłowy

Załącznik 1 Formularz oferty

Załącznik 2 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 3 Oświadczenie

Załącznik 4 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 5 Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Informacja 

Informacja o wyborze oferty

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 12.09.2017, 12:49
Dokument oglądany razy: 479
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Magdalena Optacy
Publikacja dnia: 12.09.2017, 12:49
Termin: 04.09.2017, 11:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl