mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

5/2018 - Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na Filię Pogotowia Ratunkowego w Łobzie, na terenie działki nr 396/339, obręb 1 m. Łobez, gm. Łobez

Wersja archiwalna zmieniona dnia 12.09.2018, 14:45

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mazowiecka 14, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na Filię Pogotowia Ratunkowego w Łobzie, na terenie działki nr 396/339, obręb 1 m. Łobez, gm. Łobez

Nr sprawy: 5/2018

KODY CPV 45000000-7, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14

Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 18.09.2018 roku

Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mazowiecka 14 ( parter ) w dniu 18.09.2018 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.08.2018 roku, pod numerem 610210-N-2018.

Szczecin, dnia 29.08.2018 roku


Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załącznik nr 1 - oferta cenowa
załącznik nr 2 - wzór oświadczenia wstępnego
załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
załacznik nr 4 - wzór umowy
załacznik nr 5 - dokumentacja projektowa
załacznik nr 6 - przedmiary robót
załacznik nr 7 - wykaz robót
załącznik nr 8 - informacja RODO

11.09.2018 r.
wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
branża elektryczna i teletechniczna

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 12.09.2018, 14:45
Dokument oglądany razy: 159
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Magdalena Optacy
Publikacja dnia: 12.09.2018, 14:45
Termin: 18.09.2018, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl