mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

2017 10 - Rozbudowa i przebudowa istniejących garaży Filii Pogotowia Ratunkowego dla uzyskania dwóch stanowisk karetek pogotowia wraz z myjnią i zapleczem technicznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Waryńskiego 1A w Łobzie, na terenie działek ozna

  OGŁOSZENIE


Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mazowiecka 14, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: "Rozbudowa i przebudowa istniejących garaży Filii Pogotowia Ratunkowego dla uzyskania dwóch stanowisk karetek pogotowia wraz z myjnią i zapleczem technicznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Waryńskiego 1A w Łobzie, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 396/339 i 210 obręb nr 1 miasta Łobez."


Nr sprawy: 10/2017


KOD CPV 45000000-7, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9


Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14
Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 03.10.2017 roku

Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mazowiecka 14 (parter) w dniu 03.10.2017 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 12.09.2017 roku, pod numerem 586762-N-2017


Szczecin, dnia 12.09.2017 roku


Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia wstępnego

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załacznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - dokumentacja projektowa

Załacznik nr 6 - przedmiary robót

Załącznik nr 7 - wykaz robót

Informacja

Wybór oferty najkorzystniejszej

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 05.10.2017, 11:06
Dokument oglądany razy: 574
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Magdalena Optacy
Publikacja dnia: 05.10.2017, 11:06
Termin: 03.10.2017, 11:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl