mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

2018 01 - Dostawa odzieży ochronnej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mazowiecka 14, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia:

Dostawa odzieży ochronnej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Nr sprawy: 1/2018

KODY CPV 33199000-1, 35113400-3

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 08.02.2018 roku

Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mazowiecka 14 ( parter ) w dniu 08.02.2018 r. o godz. 11:00


Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 23.01.2018 roku, pod numerem 508913-N-2018 .

Szczecin, dnia 23.01.2018 roku

Załączniki: ogłoszenieSIWZ + załaczniki

Wyjaśnienia nr 1

Wyjaśnienia nr 2

Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5

Wybór oferty najkorzystniejszej

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 13.02.2018, 12:10
Dokument oglądany razy: 709
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Magdalena Optacy
Publikacja dnia: 13.02.2018, 12:10
Termin: 08.02.2018, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl