mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

3/2018 - Zaopatrzenie działu farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w siedmiu pakietach na okres 24 miesięcy

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mazowiecka 14, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie Działu Farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w siedmiu pakietach na okres 24 miesięcy


Nr sprawy: 3/2018

KODY CPV 33000000-0, 33631600-8, 33140000-3

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14
Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 18.05.2018 roku


Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mazowiecka 14 (parter) w dniu 18.05.2018 r. o godz. 11:00


Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.04.2018 roku, pod numerem 2018/S 069-152640.

Szczecin, dnia 10.04.2018 roku

Załączniki: ogłoszenieSIWZ+załączniki

12.04.2018 r.
Poprawiono omyłki pisarskie
:

SIWZ+załączniki - folder skompresowany

Pojedyńcze pliki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 2A - formularz cen jednostkowych PAKIET I
Załacznik nr 2B - formularz cen jednostkowych PAKIET II
Załącznik nr 2C - formularz cen jednostkowych PAKIET III
Załacznik nr 2D - formularz cen jednostkowych PAKIET IV
Załącznik nr 2E - formularz cen jednostkowych PAKIET V
Załącznik nr 2F - formularz cen jednostkowych PAKIET VI
Załacznik nr 2G - formularz cen jednostkowych PAKIET VII
Załącznik nr 3 - wykaz dostaw
Załącznik nr 4 - oświadczenie
Załacznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia
Załacznik nr 6 - wzór umowy PAKIET I
Załacznik nr 7 - wzór umowy PAKIET II-VII

13.04.2018 r.
wyjaśnienie nr 1

23.04.2018 r.
wyjaśnienie nr 2

27.04.2018 r.
wyjaśnienie nr 3

09.05.2018 r.
wyjaśnienie nr 4
Załącznik nr 6 - wzór umowy PAKIET I - po zmianach 
Załącznik nr 7 - wzór umowy PAKIET II-VII - po zmianach

15.05.2018 r.
wyjaśnienie nr 5
Załącznik 2E - formularz cen jednostkowych PAKIET V - poprawiono omyłkę pisarską

18.05.2018 r.
informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 p.z.p.

27.06.2018 r.
wybór najkorzystniejszej oferty

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 27.06.2018, 09:22
Dokument oglądany razy: 1171
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Magdalena Optacy
Publikacja dnia: 27.06.2018, 09:22
Termin: 18.05.2018, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl