mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

7/2018 - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Duńskiej/Krasińskiego w Szczecinie

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mazowiecka 14, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Duńskiej/Krasińskiego w Szczecinie

Nr sprawy: 7/2018

KODY CPV 71220000-6, 71221000-3, 71223000-7, 71244000-0, 71248000-8

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,

70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14

Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 09.10.2018 roku


Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mazowiecka 14 (parter) w dniu 09.10.2018 r. o godz. 11:00


Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2018 roku, pod numerem 620990-N-2018

Szczecin, dnia 24.09 2018 roku


Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załącznik nr 1 – wzór oferty
załącznik nr 2 – oświadczenie wstępne
załącznik nr 3 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
załącznik nr 4 – wykaz usług wykonanych
załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
załącznik nr 6 – informacja RODO
załącznik nr 7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 8 – wzór umowy

03.10.2018 r.:
wyjaśnienie treści SIWZ

09.10.2018 r.:
informacja z otwarcia ofert

15.11.2018 r.:
wybór oferty najkorzystniejszej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 07.12.2018, 14:11
Dokument oglądany razy: 778
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Magdalena Optacy
Publikacja dnia: 07.12.2018, 14:11
Termin: 09.10.2018, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl