mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Podlegające Ustawie

8/2018 - Sukcesywna dostawa części i akcesoriów do sprzętów medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez 24 miesiace

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mazowiecka 14, ogłasza przetarg nieograniczony na przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa części i akcesoriów do sprzętów medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przez 24 miesiące”

Nr sprawy: 8/2018

KODY CPV 33190000-8

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14. Termin składania upływa o godzinie 10:00 w dniu 07.12.2018 roku.

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mazowiecka 14 (parter) w dniu 07.12.2018 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2018 roku, pod numerem 651332-N-2018

Szczecin, dnia 21.11.2018 roku


Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 – oferta cenowa
Załącznik nr 2a - formularz cen jednostkowych dla pakietu I
Załącznik nr 2b - formularz cen jednostkowych dla pakietu II
Załącznik nr 2c– formularz cen jednostkowych dla pakietu III
Załącznik nr 3 – oświadczenie wstępne
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik nr 6 – informacja RODO
Załącznik nr 7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 8 – wzór umowy

SIWZ+załaczniki - spakowane

07.12.2018 r.:
informacja z otwarcia ofert

17.12.2018 r.
wybór oferty najkorzystniejszej

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 17.12.2018, 14:46
Dokument oglądany razy: 563
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Magdalena Optacy
Publikacja dnia: 17.12.2018, 14:46
Termin: 17.12.2018, 15:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl