mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Niepodlegające Ustawie

2017_n04 - Sprzedaż środków trwałych - samochody sanitarne

 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie sprzeda w drodze pisemnego przetargu ofertowego niżej podane środki trwałe:

1. Samochód sanitarny Volkswagen T4 rok produkcji 2002,nr rejestracyjny ZS 3326K Cena wywoławcza 5.100,00zł.Przebieg 277042km.
2. Samochód sanitarny Volkswagen Crafter, rok produkcji 2007, nr rejestracyjny ZS 2682 U. Cena wywoławcza 12.900,00zł. Przebieg 294035km.

Powyższe środki można oglądać codziennie w godzinach 8,00-11,00 w siedzibie WSPR w Szczecinie ul. Aleja Wojska Polskiego 92.
Oferty pisemne w zaklejonych kopertach wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie WSPR w Szczecinie ul. Mazowiecka14.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej konkretnego samochodu należy wpłacić na konto WSPR w Szczecinie nr konta 55124038131111000043807381 wpłata w kasie WSPR w dniu przetargu do godz.8,30.
Na kopercie należy podać imię i nazwisko składającego ofertę oraz numer pojazdu, natomiast wewnątrz powinno znajdować się zapisane imię, nazwisko, adres , telefon kontaktowy, numer rej. pojazdu, proponowana cena oraz własnoręczny podpis.
Termin składania ofert mija 23.11.2017 r. o godz.9,00.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2017 r. o godzinie 9,30 w siedzibie WSPR w Szczecinie ul. Mazowiecka 14./ Sala konferencyjna./

Szczecin, 14.11.2017 r.

Załaczniki: ogłoszenie

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 14.11.2017, 14:47
Dokument oglądany razy: 360
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Magdalena Optacy
Publikacja dnia: 14.11.2017, 14:47
Termin: 23.11.2017, 09:30
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl