mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Niepodlegające Ustawie

2018_n05 - Sprzedaż składników majątku ruchomego WSPR

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa procedurę i warunki sprzedaży składników majątku ruchomego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mazowiecka 14
2. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się formie ofert pisemnych.
3.Termin składania ofert do dnia 06.12.2018r w sekretariacie do godziny 8,50.
4. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701-705 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

TERMIN I OGŁOSZENIE PRZETARGU
1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ogłasza termin otwarcia ofert na dzień 06.12.2018 roku, godzina 9.00.
2. Przetarg odbędzie się w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mazowiecka 14 ( sala konferencyjna).
3. Przetarg wszczynana jest poprzez:
a) opublikowanie ogłoszenia o przetargu (oferty pisemne)na stronie internetowej
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, pod adresem www.999.szczecin.pl
b) zamieszczenie ogłoszenia o przetargu ( składanie ofert) w Głosie Szczecińskim w dniu 26.11.2018 roku.
c) wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mazowiecka 14


PRZEDMIOT PRZETARGU
1. Sprzedaż samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter 318, rok produkcji 2009, nr rejestracyjny ZS 3146X.Cena wywoławcza 10 800,00 zł.
2. Sprzedaż samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter 313, rok produkcji 2005, nr rejestracyjny ZS 8378E. Cena wywoławcza 6 500,00 zł.
3. Sprzedaż samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter 313, rok produkcji 2005, nr rejestracyjny ZS 8239E. Cena wywoławcza 6 000,00 zł
4. Sprzedaż samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter 313, rok produkcji 2005, nr rejestracyjny ZS 8240E. Cena wywoławcza 7 600,00 zł
5. Sprzedaż samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter 313, rok produkcji 2004, nr rejestracyjny ZS 0423M. Cena wywoławcza 7 050,00 zł
6. Sprzedaż samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter 313, rok produkcji 2005, nr rejestracyjny ZS 8376E. Cena wywoławcza 7 450,00 zł
Pojazdy można obejrzeć w dniu 04.12.2018r w godz.8,00-11.00 w miejscu postoju WSPR Szczecin Al. Wojska Polskiego 92.

WADIUM
1. Udział w aukcji wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić na konto Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie nr konta 38 1240 3813 1111 0010 2474 8802 do dnia 05.12. 2018 r. do godz. 12:00, wpłata w kasie WSPR w dniu przetargu do godz.8:30.
2. Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty wadium na każdy samochód na osobnym dowodzie wpłaty.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy :
a) uczestnik przetargu, który wygrał i uchyla się od zawarcia umowy,
b) jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
5. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili
do przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Załączniki:
regulamin przetargu
załącznik nr 1 - wzór umowy

WYNIKI

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 07.12.2018, 12:19
Dokument oglądany razy: 526
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Magdalena Optacy
Publikacja dnia: 07.12.2018, 12:19
Termin: 06.12.2018, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl