mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Konkursy

Konkurs: Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych WSPR (lekarz)

um [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 18.03.2009, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.03.2009, 15:00 [minął]
Organizator: WSPR Szczecin

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

ogłasza konkurs ofert na świadczenie
usług medycznych
w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Szczecinie i Filiach WSPR

w ramach dyżurów kontraktowych w dni robocze w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i nocnych
oraz w dni wolne od pracy.

Konkurs dotyczy lekarzy zespołów specjalistycznych, w szczególności o specjalności : medycyny ratunkowej, anestezjologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii i pediatrii, lub w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej, wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki, oraz lekarzy medycyny w zespole transportowo-komercyjnym.

Umowy zostaną zawarte na okres 3 lat : od 01.04.2009r. do 31.03.2012r.

Oferty powinny zawierać informację zgodnie z & 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r. / Dz.U. Nr 93 , poz. 592 /.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.999.szczecin.pl , oraz w dziale Kadr /pokój 14/ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mazowiecka 14.

Prosimy o składanie ofert w Dziale Kadr WSPR w Szczecinie ul. Mazowiecka 14 w terminie do 18.03.2009r. do godz.15, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg-lekarze”.

Otwarcie i wybór ofert na dyżury kontraktowe nastąpi w dniu 23.03.2009r. o godz. 10.00 w Dyrekcji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mazowiecka 14.

Dyrektor WSPR w Szczecinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące trybu ogłaszania konkursu , zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzania konkursu można składać do Dyrektora WSPR w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Załączniki : oferta, regulamin, umowa, umowa2.

Opublikowano dnia: 05.03.2009 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl